News RSS Feed fa-IR ١٣٩٨/١/٣١ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به شبکه بهداشت و درمان گرمه (خانم مریم امامی) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی روز آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/56798/روز آزمایشگاه سی ام فروردین "روز آزمایشگاه" روز بزرگداشت "جرجانی " آزمایشگر ١٣٩٨/١/٢٩ سال 98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/55354/سال 98 ١٣٩٨/١/٥ برگزاری مجمع و کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان گرمه در سال 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/54870/برگزاری مجمع و کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان گرمه در سال 97 جلسه مجمع و کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان مورخه 1397/12/06 برگزار گردید. ١٣٩٧/١٢/٦ ریز مغذی ها و نقش آنها در سلامتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/54175/ریز مغذی ها و نقش آنها در سلامتی ریز مغذی ها و نقش آنها در سلامتی ١٣٩٧/١١/١٦ جلسه آموزشی و جشنواره غذایی در مهد کودک دنیای دانش شهر گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/53709/جلسه آموزشی و جشنواره غذایی در مهد کودک دنیای دانش شهر گرمه جلسه آموزشی و جشنواره غذایی در مهد کودک دنیای دانش شهر گرمه ١٣٩٧/١١/١ جشنواره غذای سالم در خانه بهداشت برزنه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/53708/جشنواره غذای سالم در خانه بهداشت برزنه جشنواره غذای سالم در خانه بهداشت برزنه ١٣٩٧/١١/١ توجیه برنامه های بسیج ملی تغذیه با حضور بهورزان و مراقبین سلامت در مرکز بهداشت شهرستان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/53707/توجیه برنامه های بسیج ملی تغذیه با حضور بهورزان و مراقبین سلامت در مرکز بهداشت شهرستان گرمه توجیه برنامه های بسیج ملی تغذیه با حضور بهورزان و مراقبین سلامت در مرکز بهداشت شهرستان گرمه 97 ١٣٩٧/١١/١ برگزاری جشنواره غذایی به مناسبت بسیج ملی تغذیه97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/53706/برگزاری جشنواره غذایی به مناسبت بسیج ملی تغذیه97 برگزاری جشنواره غذایی به مناسبت بسیج ملی تغذیه در سال 97 ١٣٩٧/١١/١ برگزاری نهمین بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه در سال 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/53610/برگزاری نهمین بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه در سال 97 برگزاری نهمین بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه در سال 97 ١٣٩٧/١٠/٢٩ اجرای بررسی ملی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/53592/اجرای بررسی ملی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد اجرای بررسی ملی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد ١٣٩٧/١٠/٢٧ همایش رابطین بهداشتی داوطلبان پیشگیری از ایدز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/52609/همایش رابطین بهداشتی داوطلبان پیشگیری از ایدز همایش رابطین بهداشتی داوطلبان پیشگری از ایدز ١٣٩٧/٩/٢٢ اجرا شدن طرح "مکمل یاری" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/52529/اجرا شدن طرح "مکمل یاری" اجرا شدن طرح "مکمل یاری" برای 1878 دانش آموز شهرستان گرمه ١٣٩٧/٩/٢٠ کلاس آموزش ایدز جهت مربیان مدارس97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/52274/کلاس آموزش ایدز جهت مربیان مدارس97 برگزاری کلاس آموزش ایدز جهت مربیان مدارس شهرستان ١٣٩٧/٩/١٣ اجرای برنامه ایران اکو برای پیشگیری از چاقی در کودکان و نوجوانان در شهرستان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/52205/اجرای برنامه ایران اکو برای پیشگیری از چاقی در کودکان و نوجوانان در شهرستان گرمه اجرای برنامه ایران اکو برای پیشگیری از چاقی در کودکان و نوجوانان در شهرستان گرمه ١٣٩٧/٩/١١ پویش ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/52190/پویش ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان پویش ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان ١٣٩٧/٩/١١ روز جهانی ایدز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/52122/روز جهانی ایدز روز جهانی ایدز ١٣٩٧/٩/٧ برگزاری کوهنوردی به مناسبت هفته دیابت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/51790/برگزاری کوهنوردی به مناسبت هفته دیابت برگزاری کوهنوردی به مناسبت هفته ملی دیابت ١٣٩٧/٨/٢٦ برگزاری ایستگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/51789/برگزاری ایستگاه سلامت برگزاری ایستگاه سلامت به مناسبت هفته ملی دیابت ١٣٩٧/٨/٢٦ معرفی شهید دیالمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/51738/معرفی شهید دیالمه ١٣٩٧/٨/٢٦ پیاده روی به مناسبت هفته دیابت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/51728/پیاده روی به مناسبت هفته دیابت برگزاری پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته ملی دیابت ١٣٩٧/٨/٢٦ باز دید فرماندار محترم شهرستان گرمه از مجموعه اداری و درمانی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/51039/باز دید فرماندار محترم شهرستان گرمه از مجموعه اداری و درمانی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمه باز دید فرماندار محترم شهرستان گرمه از مجموعه اداری و درمانی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمه ١٣٩٧/٧/٢٥ همایش پیشگری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50929/همایش پیشگری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی برگزاری همایش پیشگری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی به مناسبت 7 مهر روز جهانی قلب ١٣٩٧/٧/٢٣ کمیته ارتقا سلامت مدارس شهرستان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50913/کمیته ارتقا سلامت مدارس شهرستان گرمه برگزاری کمیته ارتقا سلامت مدارس شهرستان گرمه ١٣٩٧/٧/٢٢ همایش تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50912/همایش تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان برگزاری همایش تاثیر فضای مجازی بر سلامت روان در شهر درق ١٣٩٧/٧/٢٢ کارگاه باز آموزی" مراقبت از مادران باردار" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50671/کارگاه باز آموزی" مراقبت از مادران باردار" برگزاری کارگاه باز آموزی" مراقبت از مادران باردار" جهت بهورزان ١٣٩٧/٧/١٠ خیمه گاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50642/خیمه گاه سلامت بر پای خیمه گاه سلامت به روایت تصویر ١٣٩٧/٧/٩ برپایی ایستگاه سلامت و غربالگری فشار خون و دیابت 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50620/برپایی ایستگاه سلامت و غربالگری فشار خون و دیابت 97 برپایی ایستگاه سلامت و غربالگری فشار خون و دیابت در محل نماز جمعه شهر درق ١٣٩٧/٧/٨ کمیته داخلی بزرگداشت مناسبتهای بهداشتی مهر 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50619/کمیته داخلی بزرگداشت مناسبتهای بهداشتی مهر 97 کمیته داخلی بزرگداشت مناسبتهای بهداشتی مهر 97 ١٣٩٧/٧/٨ همایش پیاده روی به مناسبت روز جهانی قلب97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50608/همایش پیاده روی به مناسبت روز جهانی قلب97 همایش پیاده روی به مناسبت روز جهانی قلب97 ١٣٩٧/٧/٨ گرامیداشت هفته ملی سلامت سالمندان/"تحکیم حقوق سالمندان" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50601/گرامیداشت هفته ملی سلامت سالمندان/"تحکیم حقوق سالمندان" گرامیداشت هفته ملی سلامت سالمندان/"تحکیم حقوق سالمندان" ١٣٩٧/٧/٨ تغذیه در دوران بارداری و زایمان ایمن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50569/تغذیه در دوران بارداری و زایمان ایمن تغذیه در دوران بارداری و زایمان ایمن ١٣٩٧/٧/٤ روز جهانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50530/روز جهانی بهداشت محیط مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در پیامی4 مهرماه روز جهانی بهداشت محیط را به فعالان این عرصه تبریک گفت ١٣٩٧/٧/٤ کارگاه خدمات نوین سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50311/کارگاه خدمات نوین سلامت سالمندان برگزاری کارگاه خدمات نوین سلامت سالمندان ١٣٩٧/٦/٢٥ کمیته داخلی شهرستانی کنترل بیماری های منتقله از غذا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50336/کمیته داخلی شهرستانی کنترل بیماری های منتقله از غذا برگزاری کمیته داخلی شهرستانی کنترل بیماری های منتقله از غذا ١٣٩٧/٦/٢٤ منوی سالم برای کاهش وزن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50119/منوی سالم برای کاهش وزن ١٣٩٧/٦/١٨ میوه های خشک وتناسب اندام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50118/میوه های خشک وتناسب اندام ١٣٩٧/٦/١٨ ادویه ها و کاهش وزن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50116/ادویه ها و کاهش وزن ١٣٩٧/٦/١٨ خطر مصرف شکر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50115/خطر مصرف شکر ١٣٩٧/٦/١٨ کبودی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50113/کبودی ١٣٩٧/٦/١٨ سلامتی و مشکلات دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50112/سلامتی و مشکلات دهان و دندان ١٣٩٧/٦/١٨ سم زدایی کلیه ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50111/سم زدایی کلیه ها ١٣٩٧/٦/١٨ سایر مطالب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50094/سایر مطالب آموزشی ١٣٩٧/٦/١٧ کارگاه احیاء نوزادان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50081/کارگاه احیاء نوزادان کارگاه احیاء نوزادان مورخه 13/06/97 با هدف بازآموزی احیاء قلبی ریوی نوزادان  در محل سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه برگزار شد. ١٣٩٧/٦/١٧ کارگاه ایمن سازی زنجیره سرد، تزریق ایمن و عوارض واکسن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/50026/کارگاه ایمن سازی زنجیره سرد، تزریق ایمن و عوارض واکسن کارگاه ایمن سازی زنجیره سرد، تزریق ایمن و عوارض واکسن ١٣٩٧/٦/١٣ کسب مقام موفق ترین رده در سطح کانون های بسیج جامعه پزشکی سپاه استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49853/کسب مقام موفق ترین رده در سطح کانون های بسیج جامعه پزشکی سپاه استان کسب مقام موفق ترین رده در سطح کانون های بسیج جامعه پزشکی سپاه استان در هفتمین جشنواره مالک اشتر ١٣٩٧/٦/٦ بنر عوارض سزارین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49788/بنر عوارض سزارین ١٣٩٧/٦/٤ افتتاحیه اولین کانون سلامت محله استان در روستای دشت شهرستان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49694/افتتاحیه اولین کانون سلامت محله استان در روستای دشت شهرستان گرمه به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمه درمورخه 30/05/1397 با حضورمسولین استانی ، شهرستانی و محلی اولین کانون سلامت محله استان در روستای دشت افتتاح شد. ١٣٩٧/٥/٣٠ افتتاحیه اولین کانون سلامت محله استان در روستای دشت شهرستان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49693/افتتاحیه اولین کانون سلامت محله استان در روستای دشت شهرستان گرمه به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمه درمورخه 30/05/1397 با حضورمسولین استانی ، شهرستانی و محلی اولین کانون سلامت محله استان در روستای دشت افتتاح شد. ١٣٩٧/٥/٣٠ اجرای نظام مراقبت پشه آئدس در شهرستان گرمه 1397/05/12 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49675/اجرای نظام مراقبت پشه آئدس در شهرستان گرمه 1397/05/12 اجرای نظام مراقبت پشه آئدس در شهرستان گرمه 1397/05/12 ١٣٩٧/٥/٢٩ بررسی شاخص های واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49667/بررسی شاخص های واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها بررسی شاخص های واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها (فشار خون ، دیابت و غربالگری نوزادان ) مرکز بهداشت شهرستان گرمه ١٣٩٧/٥/٢٩ گرامیداشت هفته ازدواج دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49665/گرامیداشت هفته ازدواج گرامیداشت هفته ازدواج در جلسه کمیته داخلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه ١٣٩٧/٥/٢٩ برگزاری کمیته داخلی مورخ 1397/05/28 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49664/برگزاری کمیته داخلی مورخ 1397/05/28 برگزاری کمیته داخلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه مورخ 1397/05/28 ١٣٩٧/٥/٢٩ برگزاری کمیته داخلی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمه مورخ 97/05/28 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49649/برگزاری کمیته داخلی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمه مورخ 97/05/28 برگزاری کمیته داخلی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمه ١٣٩٧/٥/٢٨ توزیع سبد غذایی بنیاد علوی در گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49711/توزیع سبد غذایی بنیاد علوی در گرمه سبد غذایی بنیاد علوی به مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار شهرستان گرمه اهدا شد. ١٣٩٧/٥/٢٢ کارگاه آموزشی سامانه سیب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49524/کارگاه آموزشی سامانه سیب به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان گرمه ، در مورخه 21/5/97 کارگاه آموزشی پرونده الکترونیک سلامت و سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) و بسته خدمت تیم پزشک خانواده با حضور آقای مهندس احمد گلیانی(رابط سامانه سیب)، و آقای محمد علی حق شناس (کارشناس پزشک خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه) در محل سالن آموزش مرکز بهداشت شهرستان گرمه برگزار شد. ١٣٩٧/٥/٢٢ کمیته هماهنگی تشکیل کانون های سلامت محله مرداد 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49501/کمیته هماهنگی تشکیل کانون های سلامت محله مرداد 97 به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ، کمیته هماهنگی تشکیل کانون های سلامت محله در مورخه 16/05/97 در محل سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان با حضورجناب اقای مهندس بهنیا دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ، سرکار خانم حسینی مسئول آموزش سلامت معاونت اجتماعی دانشگاه ، نمایندگان فرمانداری ، بخشداری و شهرداری ها به همراه کلیه دهیاران شهرستان برگزار گردید. ١٣٩٧/٥/١٧ برگزاری جلسه کمیته داخلی مورخ 97/05/10 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49301/برگزاری جلسه کمیته داخلی مورخ 97/05/10 کمیته داخلی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمه مورخ 97/05/10 ١٣٩٧/٥/١٤ بازدید دکتر هاشمی معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از واحد های تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49257/بازدید دکتر هاشمی معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از واحد های تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در ادامه بازدیدهای خود از واحدهای تابعه دانشگاه، با حضور در منطقه دهستان گلستان شهرستان گرمه از مرکز خدمات جامع سلامت رباط قره بیل و خانه‌های بهداشت چشمه خان و دشت- و رباط قره بیل بازدید کردند. ١٣٩٧/٥/٧ کارگاه آموزشی خانواده و  سلامت جنسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/49115/کارگاه آموزشی خانواده و  سلامت جنسی کارگاه آموزشی خانواده و  سلامت جنسی در روز سه شنبه 2/5/97  جهت کلیه کاردانان و کارشناسان (آقا) شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار گردید. ١٣٩٧/٥/٤ کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/48945/کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان گرمه با حضور جناب آقای دکتر شهریاری معاون محترم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٧/٤/٢٨ کارگاه آموزشی برنامه تکامل کودکان(ASQ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/48922/کارگاه آموزشی برنامه تکامل کودکان(ASQ) به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه ، کارگاه آموزشی برنامه تکامل کودکان(ASQ)  با هدف ارتقا آگاهی مراقبین سلامت  در مرکز بهداشت شهرستان گرمه برگزار گردید ١٣٩٧/٤/٢٧ پیاده روی هفته مبارزه با مواد مخدر کارمندان ادارات شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/48491/پیاده روی هفته مبارزه با مواد مخدر کارمندان ادارات شهرستان پیاده روی کارمندان ادارات شهرستان به مناسبت گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر ١٣٩٧/٤/٧ مسابقه کتاب خوانی با عنوان نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد فرزندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/48444/مسابقه کتاب خوانی با عنوان نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد فرزندان مسابقه کتاب خوانی با عنوان" نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد فرزندان" ١٣٩٧/٤/٦ جلسه آموزشی پیشگیری از اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/48486/جلسه آموزشی پیشگیری از اعتیاد جلسه آموزشی پیشگیری از اعتیاد جهت سفیران سلامت ادارات ، ائمه جماعات و روحانیون معزز شهرستان گرمه ١٣٩٧/٤/٢ کمیته بین بخشی هفته مبارزه با مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/48485/کمیته بین بخشی هفته مبارزه با مواد مخدر کمیته بین بخشی هفته مبارزه با مواد مخدر ١٣٩٧/٤/٢ کمیته داخلی هفته مبارزه با مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/48422/کمیته داخلی هفته مبارزه با مواد مخدر کمیته داخلی مبارزه با مواد مخدر 1397 ١٣٩٧/٤/١ جلسه هماهنگی واحد سلامت خانواده و جمعیت با کمیته امداد امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/47613/جلسه هماهنگی واحد سلامت خانواده و جمعیت با کمیته امداد امام خمینی (ره) ١٣٩٧/٣/١ اولین کمیته علمی اجرایی واحد سلامت خانواده و جمعیت شهرستان گرمه در سال97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/47573/اولین کمیته علمی اجرایی واحد سلامت خانواده و جمعیت شهرستان گرمه در سال97 ١٣٩٧/٣/١ بازدید ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حق بین و هیئت همراه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/47454/بازدید ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حق بین و هیئت همراه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه ١٣٩٧/٢/٢٧ پیام تبریک مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه به مناسبت روز جهانی ماما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/47078/پیام تبریک مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه به مناسبت روز جهانی ماما ١٣٩٧/٢/١٥ گزارش برنامه خدمات نوین سلامت جوانان به مناسبت گرامیداشت هفته جوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/46928/گزارش برنامه خدمات نوین سلامت جوانان به مناسبت گرامیداشت هفته جوان ١٣٩٧/٢/١٠ دیدار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گرمه با ریاست محترم شبکه بهداشت به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/46907/دیدار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان گرمه با ریاست محترم شبکه بهداشت به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٧/٢/٩ هفته سلامت و سفیران سلامت ادارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/46719/هفته سلامت و سفیران سلامت ادارات ١٣٩٧/٢/٤ نواختن زنگ سلامت به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/46488/نواختن زنگ سلامت به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٧/٢/١ دیدار ریاست محترم و پرسنل شبکه بهداشت با امام جمعه محترم شهرستان به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/46484/دیدار ریاست محترم و پرسنل شبکه بهداشت با امام جمعه محترم شهرستان به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٧/٢/١ برگزاری جلسه کمیته بین بخشی هفته سلامت 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/46480/برگزاری جلسه کمیته بین بخشی هفته سلامت 1397 ١٣٩٧/٢/١ برگزاری کمیته داخلی هفته سلامت 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/46477/برگزاری کمیته داخلی هفته سلامت 1397 ١٣٩٧/٢/١ پیام تبریک مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه به مناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/46382/پیام تبریک مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه به مناسبت هفته سلامت ١٣٩٧/١/٣٠ پیام تبریک مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/46379/پیام تبریک مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی ١٣٩٧/١/٣٠ بازدید ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه از نحوه خدمات رسانی مراکز خدمات جامع سلامت و اورژانس های 115 شهری و جاده ای در ایام تعطیلات نوروز 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://garmeh.nkums.ac.ir/Content/45789/بازدید ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه از نحوه خدمات رسانی مراکز خدمات جامع سلامت و اورژانس های 115 شهری و جاده ای در ایام تعطیلات نوروز 1397 ١٣٩٧/١/٥