News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٣/٢٦ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به شبکه بهداشت و درمان گرمه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی توصیه های تغذیه ای طب ایرانی برای روزه داری در ماه مبارک رمضان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100534/توصیه های تغذیه ای طب ایرانی برای روزه داری در ماه مبارک رمضان ١٤٠٣/١٢/٢٠ روز جهانی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100539/روز جهانی بهداشت ١٤٠٣/١/١٨ فعالیت بهداشتی:برگزاری کمیته هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100540/فعالیت بهداشتی:برگزاری کمیته هفته سلامت ١٤٠٣/١/١٨ 12 فروردین ماه1403 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100538/12 فروردین ماه1403 ١٤٠٣/١/١٢ فعالیت بهداشتی:بازدید نوروزی ریاست شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100535/فعالیت بهداشتی:بازدید نوروزی ریاست شبکه بهداشت و درمان ١٤٠٣/١/٢ نوروز 1403 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100537/نوروز 1403 ١٤٠٣/١/١ ماه رمضان1403 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100536/ماه رمضان1403 ١٤٠٢/١٢/٢٨ فعالیت بهداشتی: بازدید مشترک  شروع برنامه سلامت نوروزی و ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از ۱۵ اسفند ماه سال لغایت ۲۵ فروردین ماه سال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100532/فعالیت بهداشتی: بازدید مشترک  شروع برنامه سلامت نوروزی و ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از ۱۵ اسفند ماه سال لغایت ۲۵ فروردین ماه سال ١٤٠٢/١٢/١٥ برگزرای همایش سبک زندگی سالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100524/برگزرای همایش سبک زندگی سالم ١٤٠٢/١٢/١٢ حضور و بازدید جناب اقای دکتر براتی زاده معاون محترم توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100523/حضور و بازدید جناب اقای دکتر براتی زاده معاون محترم توسعه مدیریت ١٤٠٢/١١/٢٤ مراسم محوری یوم الله ۱۲ بهمن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100522/مراسم محوری یوم الله ۱۲ بهمن ١٤٠٢/١١/٢٢ متن پیام سرکار خانم رازقی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در هفته ملی مبارزه با سرطان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100521/متن پیام سرکار خانم رازقی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در هفته ملی مبارزه با سرطان: ١٤٠٢/١١/٢ پویش ملی سلامت 3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100520/پویش ملی سلامت 3 ١٤٠٢/١٠/٢ پویش ملی سلامت 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100519/پویش ملی سلامت 2 ١٤٠٢/٩/٣٠ پویش ملی سلامت 1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/100517/پویش ملی سلامت 1 ١٤٠٢/٩/٢٨ هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/95790/هفته سلامت روان ١٤٠٢/٧/١٩ روز جهانی سالمند نهم مهرماه1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/95434/روز جهانی سالمند نهم مهرماه1402 ١٤٠٢/٧/٩ آغازهفته دفاع مقدس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/95446/آغازهفته دفاع مقدس ١٤٠٢/٦/٣٠ هفته دفاع مقدس شهریورماه1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/95114/هفته دفاع مقدس شهریورماه1402 ١٤٠٢/٦/٢٩ فصلنامه بهورز شماره ١١٨ويژه پاييز 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/95403/فصلنامه بهورز شماره ١١٨ويژه پاييز 1402 ١٤٠٢/٦/١٩ ️تجلیل از بهورزان روستای برزنه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/94715/️تجلیل از بهورزان روستای برزنه ١٤٠٢/٦/١٢ خداقوتی معاون توسعه دانشگاه به بهورزان چهارچوبه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/94716/خداقوتی معاون توسعه دانشگاه به بهورزان چهارچوبه ١٤٠٢/٦/١٢ آیین تکریم و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/94718/آیین تکریم و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه ١٤٠٢/٦/١٢ معارفه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/102228/معارفه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گرمه ١٤٠٢/٦/١٢ دیدار با امام جمعه محترم گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/102233/دیدار با امام جمعه محترم گرمه ١٤٠٢/٦/١٢ دیدارفرماندار و ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان از خانواده دارای فرزند سه قلو روستای دشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/94652/دیدارفرماندار و ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان از خانواده دارای فرزند سه قلو روستای دشت ١٤٠٢/٦/١١ جشنواره هنر در مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/94520/جشنواره هنر در مامائی ١٤٠٢/٦/٧ حضور مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان در میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/94642/حضور مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان در میز خدمت ١٤٠٢/٦/٥ روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/94409/روز پزشک ١٤٠٢/٦/١ تبریک و دیدار فرماندار و شهردار و شورای محترم شهرستان به مناسبت روز پزشک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/94411/تبریک و دیدار فرماندار و شهردار و شورای محترم شهرستان به مناسبت روز پزشک ١٤٠٢/٦/١ صعود به قله علم کوه توسط همکار محترم آقای مجید بابایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/94133/صعود به قله علم کوه توسط همکار محترم آقای مجید بابایی ١٤٠٢/٥/٢٩ تغذیه با شیرمادر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/93717/تغذیه با شیرمادر ١٤٠٢/٥/١٤ مردادماه1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/93483/مردادماه1402 ١٤٠٢/٥/٣ محرم 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/93371/محرم 1402 ١٤٠٢/٥/١ جمعیت پایدار،آینده ای مطمعن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/93245/جمعیت پایدار،آینده ای مطمعن ١٤٠٢/٤/٢٦ عید غدیر ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/92890/عید غدیر ۱۴۰۲ ١٤٠٢/٤/١٤ برگزاری جلسات درون بخشی و برون بخشی بمناسبت هفته مبارزه با موادمخدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/92584/برگزاری جلسات درون بخشی و برون بخشی بمناسبت هفته مبارزه با موادمخدر ١٤٠٢/٤/٥ روز شمار هفته ملی مبارزه با مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/92403/روز شمار هفته ملی مبارزه با مواد مخدر ١٤٠٢/٣/٣٠ هفته ملی مبارزه با مواد مخدر 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/92401/هفته ملی مبارزه با مواد مخدر 1402 ١٤٠٢/٣/٣٠ ولادت حضرت معصومه و روز دختر مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/91496/ولادت حضرت معصومه و روز دختر مبارک باد ١٤٠٢/٢/٣١ هفته ملی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/91181/هفته ملی جمعیت ١٤٠٢/٢/٢٣ گزیده‌ای از فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در ششمین و هفتمین روز هفته سلامت ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90959/گزیده‌ای از فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در ششمین و هفتمین روز هفته سلامت ۱۴۰۲ ١٤٠٢/٢/١٤ آموزش مهارت همدلی و نقاشی توسط واحد سلامت روان بمناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/91179/آموزش مهارت همدلی و نقاشی توسط واحد سلامت روان بمناسبت هفته سلامت ١٤٠٢/٢/١٤ گزیده‌ای از فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در پنجمین روز هفته سلامت ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90957/گزیده‌ای از فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در پنجمین روز هفته سلامت ۱۴۰۲ ١٤٠٢/٢/١٣ زیده‌ای از فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در چهارمین روز هفته سلامت ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90954/زیده‌ای از فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در چهارمین روز هفته سلامت ۱۴۰۲ ١٤٠٢/٢/١٢ گزیده‌ای از فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در سومین روز هفته سلامت ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90769/گزیده‌ای از فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در سومین روز هفته سلامت ۱۴۰۲ ١٤٠٢/٢/١٢ برگزاری کلاس مهارت خود آگاهی برای دانش آموزان مدرسه نرجس ایور بمناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90744/برگزاری کلاس مهارت خود آگاهی برای دانش آموزان مدرسه نرجس ایور بمناسبت هفته سلامت ١٤٠٢/٢/١١ برگزاری اردوی جهادی بمناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90583/برگزاری اردوی جهادی بمناسبت هفته سلامت ١٤٠٢/٢/١٠ برگزاری مسابقات فوتسال بین ادارات شهرستان بمناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90581/برگزاری مسابقات فوتسال بین ادارات شهرستان بمناسبت هفته سلامت ١٤٠٢/٢/١٠ شروع طرح وارنیش تراپی دانش آموزان مدارس شهرستان گرمه بمناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90578/شروع طرح وارنیش تراپی دانش آموزان مدارس شهرستان گرمه بمناسبت هفته سلامت ١٤٠٢/٢/١٠ غبارروبی گلزار شهدای شهر گرمه با حضور مسئولین محترم شهرستان بمناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90569/غبارروبی گلزار شهدای شهر گرمه با حضور مسئولین محترم شهرستان بمناسبت هفته سلامت ١٤٠٢/٢/١٠ نواختن زنگ سلامت در مدرسه شهید طالبی شهر گرمه با حضور معاون محترم فرماندار و مسئولین محترم ادارات شهرستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90567/نواختن زنگ سلامت در مدرسه شهید طالبی شهر گرمه با حضور معاون محترم فرماندار و مسئولین محترم ادارات شهرستان ١٤٠٢/٢/١٠ برگزاری جلسات درون بخشی و برون بخشی بمناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90562/برگزاری جلسات درون بخشی و برون بخشی بمناسبت هفته سلامت ١٤٠٢/٢/١٠ دیدار با امام جمعه محترم شهر درق و دیدار با خانواده محترم جانباز علیرضا صادق زاده بمناسبت هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90556/دیدار با امام جمعه محترم شهر درق و دیدار با خانواده محترم جانباز علیرضا صادق زاده بمناسبت هفته سلامت ١٤٠٢/٢/١٠ گزیده‌ای از فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در دومین روز هفته سلامت ۱۴۰۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90742/گزیده‌ای از فعالیتهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه در دومین روز هفته سلامت ۱۴۰۲ ١٤٠٢/٢/١٠ هفته سلامت1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90420/هفته سلامت1402 ١٤٠٢/٢/٧ هفته سلامت1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90419/هفته سلامت1402 ١٤٠٢/٢/٧ بازدید سرپرست دانشگاه و هیات همراه از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان گرمه 26فروردین ماه1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90077/بازدید سرپرست دانشگاه و هیات همراه از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان گرمه 26فروردین ماه1402 ١٤٠٢/١/٢٧ موشن گرافي با موضوع" سوانح و حوادث ترافيكي در كودكان" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/90053/موشن گرافي با موضوع" سوانح و حوادث ترافيكي در كودكان" ١٤٠٢/١/٢٦ بازدید مسول واحد بهداشت محیط و حرفه ای از مراکز و اماکن بین راهی نوروز1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/89771/بازدید مسول واحد بهداشت محیط و حرفه ای از مراکز و اماکن بین راهی نوروز1402 ١٤٠٢/١/٨ سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/89492/سال 1402 ١٤٠٢/١/٥ بازدید نوروزی از مراکز شهرستان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/89770/بازدید نوروزی از مراکز شهرستان گرمه ١٤٠٢/١/٥ ماه رمضان1402 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/89762/ماه رمضان1402 ١٤٠٢/١/٣ برگزاری همایش جوانی جمعیت نهم اسفندماه1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/89002/برگزاری همایش جوانی جمعیت نهم اسفندماه1401 ١٤٠١/١٢/٩ افتتاح خانه بهداشت روستای بیدک شهرستان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/88451/افتتاح خانه بهداشت روستای بیدک شهرستان گرمه ١٤٠١/١١/٢٣ دهه فجر مبارک بهمن ماه1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/79700/دهه فجر مبارک بهمن ماه1401 ١٤٠١/١١/١١ تغذیه سالم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/87888/تغذیه سالم ١٤٠١/١١/٣ مدیریت بهینه مصرف گاز طبیعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/87889/مدیریت بهینه مصرف گاز طبیعی ١٤٠١/١١/٣ شب قدر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/87518/شب قدر ١٤٠١/١٠/١٥ ۲۷ آذر روز مبارزه با خشونت و افراطی‌گری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/86855/۲۷ آذر روز مبارزه با خشونت و افراطی‌گری ١٤٠١/٩/٢٧ شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/86776/شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ١٤٠١/٩/٢٣ هدر1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/86773/هدر1401 ١٤٠١/٩/٢٣ برگزاری کمیته پیشگیری از خودکشی برون بخشی(فرمانداری،بهزیستی،آموزش و پرورش و...) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/86789/برگزاری کمیته پیشگیری از خودکشی برون بخشی(فرمانداری،بهزیستی،آموزش و پرورش و...) ١٤٠١/٩/١٥ تبریک فرمانده نیروی انتظامی به پرسنل شبکه بهداشت به مناسبت روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/86788/تبریک فرمانده نیروی انتظامی به پرسنل شبکه بهداشت به مناسبت روز پرستار ١٤٠١/٩/١٢ بازدید و تبریک امام جمعه وفرماندار وشهردار محترم شهرستان گرمه به پرسنل شبکه بهداشت و مراکز درمانی به مناسبت روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/86787/بازدید و تبریک امام جمعه وفرماندار وشهردار محترم شهرستان گرمه به پرسنل شبکه بهداشت و مراکز درمانی به مناسبت روز پرستار ١٤٠١/٩/١٠ 9 ادرماه 1401 ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/86717/9 ادرماه 1401 ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار ١٤٠١/٩/٩ برگزاری کلاسهای مهارت های زندگی و فرزند پروری آبان ماه 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/86769/برگزاری کلاسهای مهارت های زندگی و فرزند پروری آبان ماه 1401 ١٤٠١/٨/١٤ هفته سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/84954/هفته سلامت روان ١٤٠١/٧/١٨ برگزاری کلاس های آموزشی نوجوان سالم و ارتباط موثر مهرماه1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/86770/برگزاری کلاس های آموزشی نوجوان سالم و ارتباط موثر مهرماه1401 ١٤٠١/٧/٩ اردوی تفریحی درکش پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه به مناسبت روز بهورز با حضور فرماندار محترم و ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان گرمه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://garmeh.nkums.ac.ir/Content/84383/اردوی تفریحی درکش پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه به مناسبت روز بهورز با حضور فرماندار محترم و ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان گرمه ١٤٠١/٦/١٠