گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۲ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۳ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۱۵ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۶۱۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۴۸۱۷۹۴ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/١٧ - ۱۰۵۳ مورد

مدیریت شبکه بهداشت


مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمه

نام و نام خانوادگی: خانم مریم رازقی

عنوان پست:پرستار

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کاری:10سال 10 ماه

شماره تماس:05832506005

پست الکترونیکی:garmeh.behdasht@nkums.ac.ir

شرح وظایف:

اعمال سياست هاي اجرايي و اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شهرستان بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغ شده

 • تدارك و پشتيباني فني، اداري و مالي از مراكز بهداشتي، درماني و پايگاه هاي سلامت و واحدهاي ارائه دهنده خدمات سطح اول تابعه
 • مشاركت در برنامه ريزي و اجراي اجزاي مرتبط آموزش پزشكي جامعه نگر و پاسخگو
 • تدوين و اجراي پژوهش هاي كاربردي در زمينه مسائل سلامت منطقه
 • همكاري با ساير سازمانها، ادارات كل، نهادها و ارگانهاي دولتي در زمينه سلامت همگاني جامعه
 • برنامه ريزي براي جلب مشاركت آحاد جامعه و بخش هاي مختلف توسعه در برنامه ريزي، تامين منابع، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي سلامت
 • ارزيابي منظم شاخص هاي سلامت درگروه هاي هدف برنامه هاي مختلف و تلاش در جهت ارتقاي شاخص هاي سلامت منطقه
 • جلب همكاري بخش غيردولتي براي اجراي برنامه هاي بهداشت و درمان
 • شناخت خصوصيات جغرافيائي و جمعيتي منطقه
 • مشاركت در تعيين نيازها و اولويت هاي سلامت منطقه
 • پيش بيني و پيشنهاد نيازهاي پرسنلي و نظارت بر اجراي ضوابط قانوني در بكارگيري نيروي انساني
 • ارائه طريق براي مكان يابي و راه اندازي واحدهاي بهداشتي و درماني
 • برآورد و مشاركت در تهيه و تجهيز نيازهاي واحدهاي بهداشتي و درماني
 • بررسي و پيشنهاد استفاده مطلوب از فضاهاي بهداشتي و درماني
 • بررسي و برآورد نيازهاي واحدها در زمينه بهبود استاندارد ساختمان، تجهيزات و نيروهاي انساني
 • بررسي گزارش هاي واصله و تحليل آنها و تهيه پسخوراند مناسب براي واحدها و اعلام نتايج به سازمانهاي ذيربط
 • طراحي و اجراي طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاء كميت و كيفيت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي و درماني
 • انجام ساير امور طبق نظر مقام مافوق

 

 

 جستجو
اعتیاد در خانواده (۴۱۵۷ بازدید)
معرفی (۲۹۲۸ بازدید)
معرفی شهرستان (۲۶۶۱ بازدید)
قرص اکس (۲۵۲۸ بازدید)
معرفی شهید دیالمه (۲۲۹۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...